Energie; verbruik en producentenprijs naar energiebron

Energie; verbruik en producentenprijs naar energiebron

Actualisering: Binnenlands energieverbruik en producentenprijsindex voor totaal energie aardgas, aardolie, steenkool en elektriciteit. Frequentie: Per maand, verslagperiode: Januari 1995 – augustus 2011*